KRIM podjetje za informatiko d.o.o.
 


 

e-pošta:

krim@krim.si

 

Telefon:

(01)  786 56 89

 

Mobilni telefon:

041 617 625

 

Fax:

(01)  786 52 20

 

Naslov:

KRIM d.o.o.

Pod hribom cesta III 3

1290 GROSUPLJE

Dobrodošli na naši spletni strani!

 

 

 

 

Smo podjetje, ki se že več kot dvajset let ukvarja z izdelavo programske opreme in informacijskih sistemov s področja geodezije. Specializirani smo za baze podatkov. Naši uporabniki so predvsem državni organi in organi lokalne samouprave.

 

 

Za geodetska podjetja, ki so pooblaščena za izvajanje postopkov s področja zemljiškega katastra, smo leta 1997 izdelali program TEKAT,  ki omogoča obdelavo opisnih podatkov zemljiškega katastra. 

  

TEKAT

 

Programski paket TEKAT omogoča geodetskim izvajalcem obdelavo geodetske meritve s področja zemljiškega katastra - pisni del in podpira naslednje glavne funkcije: - prevzem podatkov iz diskete (predpisane prenosne datoteke iz GURS) - pregledovanje in izpis podatkov o parcelah in lastnikih - popravljanje (usklajevanje) starega stanja - izdelava vabil strankam (lastnikom in mejašem) - izdelavo elementov za zapisnik (izpis zapisnika je predviden v   razvoju) - vnos novega stanja parcel (izrek odločbe) - izdelava osnutkov odločb - izpis seznama sprememb - izdelava diskete s prenosnimi datotekami novega stanja za prenos   na GURS.

 

Osnovno izhodišče pri delu s programom TEKAT je, da za nastavitev primera, ki ga obdelujemo, potrebujemo datoteke s podatki o starem stanju. Te datoteke se pripravijo na Geodetskih izpostavah iz veljavnih baz, v predpisanem formatu. Običajno jih posredujejo izvajalcem na disketi.

 

Nova verzija 2.31 vsebuje naslednje popravke:

 

-        Vhodni podatki, ki jih dobite na Geodetskih izpostavah so lahko v kodni tabeli 437 ali 852. Program jih pravilno spremeni. Vsi izhodi, to so datoteke, ki jih vračate na GUI pa so v kodni tabeli 852, kar v skladu z dopisom GURS-a št. 013-5/2002-1 z dne 3.4.2002, ki začne veljati 3.6.2002.

 

-        Pri parcelah je dodana možnost vnosa statusa parcele DOKONČNOST. Podatek o dokončnosti se prevzame iz VK6, pri urejanju merilnih enot pa lahko status DOKONČNOST (0-ne, 1-da) vnašate sami. To je predlog ki se preko datoteke TMP.POV vrne na GURS, kjer dokočno odločijo o statusu dokončnosti.

 

-        V šifrant točk je dodana nov upravni status 9 - DOKONČNA

 

-        Pri vabilih je poleg pooblastila dodana še možnost izpisa Izjave, s katero se stranka odpoveduje pravici do vabila na mejno obravnavo, ki jo bo razpisal GURS. Dodan je vzorec obrazca, ki ga lahko poljubno spremenite.

 

-        dodani so še nekateri manjši popravki (izpis rezervnega datuma na vabilih, itd..)

.

Nova verzija 2.311 vsebuje naslednje popravke:

 

-        Odpravljena je napaka pri pripravi TMP.POV datoteke

 

-        Dopolnjena izjava stranke za odpoved pravici vabljenja

 

Nova verzija 2.312 vsebuje naslednje popravke:

 

-        Obvestilo stranki je dopolnjeno s statusom parcele DOKONČNOST

 

Nova verzija 2.41 vsebuje naslednje popravke:

 

-        Na podlagi dopisa GURS »Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru« številka 013-3/2005-3 z dne 15.3.2006 smo izvedli vse potrebne popravke v zvezi s spremenjenimi formati. Bistvena sprememba je dolžina PL, ki se je povečala s 4 na 5 mest. Nova verzija TEKAT-a deluje tako s starimi kot z novimi datotekami. Ob inštalacije se avtomatsko izvede prevedba obstoječih baz. Pred inštalacijo naredite varnostno kopijo cele mape TEKAT.

 

Nova verzija programa sprejema tako stare kot nove formate. Izhodne datoteke pa naredi v enakih formatih kot jih je sprejel.

 

To verzijo si lahko prenesete na svoj računalnik. Datoteko shranite kamorkoli na disk, jo zaženete in sledite navodilom. Pogoj za inštalacijo je, da imate inštalirano verzijo 2.3. ali višjo in ustrezen ključ.

 

TEKAT ver. 2.41.  Velikost 956 KB.  Dopolnjena dne 21.3.2006 (Prilagojena novim formatom datotek iz GURS – PL na 5 mest).

 

   TEKAT_WORD.  Velikost 1.0 MB.  Word MAKRO za pretvorbo TEKAT izpisov v Word Dokument.

 

V primeri nejasnosti z uporabo programa nam pišite krim@krim.si ali nas pokličite.